Các đề thi MỚI nhất
  • Posted

Các đề thi MỚI nhất

KỲ THI THPT 2018 - BỘ ĐỀ MINH HỌA LẦN 1 CỦA BỘ GIÁO DỤC

Môn Toán          Môn Lý             Môn Hóa            Môn Sinh

Môn Anh           Môn Sử            Môn Địa             Môn GDCD

KỲ THI THPT 2017 - BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC CỦA BỘ GIÁO DỤC

Môn Toán (mã đề 101)          Môn Lý (mã đề 203)        

Môn Hóa (mã đề 201)           Môn Sinh (mã đề 206)

Môn Anh (mã đề 401)           Môn Sử (mã đề 301)                            

Môn Địa (mã đề 302)            Môn GDCD (mã đề 301)

KỲ THI THPT 2017 - BỘ ĐỀ MINH HỌA LẦN 3 CỦA BỘ GIÁO DỤC

Môn Toán         Môn Lý             Môn Hóa             Môn Sinh

Môn Anh           Môn Sử            Môn Địa             Môn GDCD

KỲ THI THPT 2017 - BỘ ĐỀ MINH HỌA LẦN 2 CỦA BỘ GIÁO DỤC

Môn Toán          Môn Lý            Môn Hóa             Môn Sinh

Môn Anh           Môn Sử            Môn Địa              Môn GDCD

KỲ THI THPT 2017 - BỘ ĐỀ MINH HỌA LẦN 1 CỦA BỘ GIÁO DỤC

Môn Toán          Môn Lý           Môn Hóa              Môn Sinh

Môn Anh           Môn Sử           Môn Địa               Môn GDCD

 

Bạn muốn luyện tập thêm nữa? Click vào banner dưới đây để xem tất cả các đề thi nhé!

close

Đăng ký email để nhận được thông tin mới nhất về kỳ thi Đại Học 2020


Chúng mình sẽ gửi email để cho bạn ngay khi có tin tức nào mới nhất và quan trọng được công bố về kỳ thi Đại Hoc 2020!!